© Copyright

Všetky práva k údajom, ich spracovanie, roztriedenie a usporiadanie na stránkach WWW.ITEL.SK tohto serveru sú, pokiaľ nie je uvedené inak , výslovným majetkom spoločnosti ITEL s.r.o..

Údaje na stránkach tohto serveru sú určené iba pre informatívne osobné využitie návštevníkov tohto serveru. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ITEL s.r.o. je zakázaná ďalšia publikácia, vytlačenie, prezentácia alebo distribúcia akéhokoľvek materiálu alebo časti materiálu zverejneného na stránkach tohto serveru a to vrátane šírenia prostredníctvom elektronickej pošty a SMS správ. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ITEL s.r.o. je taktiež zakázané zhrnutie týchto materiálov alebo ich časti do celkov, prekopírovanie do iných informačných médií na verejných i súkromných sieti , či archivovať údaje prezentované na stránkach tohto serveru v akýchkoľvek databázach. Ochranné známky a práva tretích strán uverejnených na stránkach tohto serveru sú ochrannými známkami a právami tretích strán.

Databázy sú autorským dielom podľa príslušných zákonov a § Slovenskej republiky.

© 2002 ITEL s.r.o.