ITEL = TELEKOMUNIKÁCIE A INTERNET
Copyright Na hlavn strnku

 
 


  Výpočet ceny hovoru
  Optimálny tel. program
  Cenníky operátorov  Porovnanie pripojení  Mobily
  Pevné linky / ISDN
  Internet
  ADSL
  News   Výber mobilu
  Výber GSM brány
  Výber ISDN telefónu
  Výber. tel. ústredne
  Výber ISDN TA
  Výber ISDN routera

  Porovnania mobilov
  Porovnania GSM brán
  Porov. ISDN telefónov
  Porov. tel. ústrední
  Porovnania ISDN TA
  Porov. ISDN routerov

  ISDN riešenia
  ADSL modemy  pošlite nám e-mail
  intro animácia


Magio Internet14. 02. 2001 hardware späť

Todos SurfLITE II USB - PopisTodos SurfLITE II USB
ISDN telefón so vstavanou PbÚ

Nová generácia telefónov!
Todos Surf LITE je mnoho účelový ISDN telefón pre prístup na Internet, bankové služby, telecommuting a mnoho ďalších aplikácií.

Todos SurfLITE II USB
Použitie zariadenia:
Prístup na Internet
Bankové aplikácie (Home Banking)
Nakupovanie cez Internet (Home Shopping)
Práca vo vzdialenej LAN (Telecommuting)
Dopĺňanie elektronickej peňaženky (Loading electronic purse) (voliteľné)
ISDN telefón poskytuje progresívne a komfortné telefónne funkcie (MSN, CFU, CFR, CFB, CLIP, CID, AOC, UUS, ISDN text, SMS, ... )

ISDN Terminál Adaptér nahradzuje modem a umožňuje rýchle pripojenie na Internet, prístup do vzdialených LAN a iné. Pre pripojenie k PC používa USB alebo sériový port.

ČÍTAČKA ČÍPOVEJ KARTY pre nakupovanie cez Internet a prácu s peniazmi pomocou čipovej karty, dopĺňanie elektronickej peňaženky priamo v domácnosti alebo vo firme, vzdialená identifikácia a elektronický podpis (voliteľná výbava).

ANALÓGOVÉ PORTY pre pripojenie klasických analógových telefónov alebo faxových prístrojov. Každý z portov umožňuje priradiť až tri MSN, vnútorné volania, samostatné účtovanie v Sk, CID, CFU, ... (voliteľná výbava).

FUNKCIE VNÚTORNEJ POBOČKOVEJ ÚSTREDNE s tromi portami (ISDN telefón a dva analógové porty) poskytuje pre kancelárske použitie alebo v domácnosti komfortné služby presmerovania volania, konferencie, vnútorné volania medzi telefónmi a ďalšie.

ZDRUŽENÝ KOMUNIKAČNÝ PORT jeden sériový port slúži pre komunikáciu obidvoch zariadení (čípovej karty a terminálového adaptéra).

OBNOVENIE VNÚTORNÉHO PROGRAMU jednoduchým nahraním nového firmweru môže Surf LITE v budúcnosti poskytovať nové ešte komfortnejšie funkcie a vlastnosti.

Funkcie
ISDN telefón
ISDN telefón s možnosťou nastavenia troch MSN čísel a subadresy
16 x 2 znakov LCD pre telefónny zoznam, menu funkcií, ID volajúceho atď.
Vnútorný telefónny zoznam s telefónnymi číslami a menami, obsah 30 položiek.
ID volajúceho: uchová až 25 príchodzích volaní s číslom, menom a časovým údajom (kde meno je priradené z vnútorného telefónneho zoznamu).
Opakovanie voľby posledného volaného čísla.
Hlasitý telefón.
Doplnkové služby ISDN (t.j. pridržanie hovoru, čakajúce volanie, presmerovanie hovoru, konferencia a iné)
Funkcie vnútornej pobočkovej ústredne umožňujú volania medzi ISDN telefónom a medzi analógovými telefónmi.
Ohlasovanie novej pošty v elektronickej schránke cez D kanál.
Ohlasovanie nových hlasových správ cez D kanál.
ISDN text medzi užívateľmi ISDN siete (UUS)
Odosielanie a príjem SMS
Hodiny reálneho času a dátumu
Sériový a USB port (spolu alebo oddelene)
ISDN Terminálový Adaptér (TA)
ISDN terminálový adaptér pre prenos 64 a 128Kbit/s s podporou BOD, BOR
Synchrónny ML-PPP
HDLC Asynchrónny / Synchrónny
HDLC transparentný
X.75 v B kanále pre vzdialený prístup k LAN
V.110 Asynchrónny / Synchrónny
V.120
T 70
X.25 (voliteľný)
X.31 (voliteľný)
Vzdialený prístup a riadenie
Rozšírená sada AT príkazov
Čítačka čípovych kariet (voliteľný doplnok)
Umožňuje čítať a zapisovať do čípovej karty podľa protokolu ISO-7816
Čítanie karty je prístupné cez PC
Funkcie čítania sú použiteľné aj cez telefón.
Analógové porty (voliteľný doplnok)
2 analógové porty (POTS) pre pripojenie analógových telefónov, faxov atď.
podporujú impulznú a tónovú voľbu
Možnosť nastavenia niekoľkých MSN čísel a subadresy na každom analógovom porte
Funkcie vnútornej pobočkovej ústredne.
Restricted Mode (voliteľný doplnok)
Možnosť telefonovať aj počas výpadku sieťového napájania
Pripojenie
Modulárny konektor RJ-45 pre EuroISDN BRI S/T
USB port
RS-232 sériový port s konektorom DB-9F
Dva modulárne konektory RJ-11, každý umožňuje pripojiť až 3 analógové telefónne prístroje
Čítačka čípovej karty ISO 7816 (voliteľný doplnok)
Modulárny konektor pre mikrotelefón
Modulárny konektor pre sieťový adaptér
Všeobecne
Podporuje Windows 95/98/2000/NT a OS Mac
Flash RAM pre obnovenie vnútorného programu
Schválené CE
Schválené pre použitie v JTS (TÚ SR T 264)
Rozmery 220 (W) x 200 (D) x 78 (H) mm
Váha : 995 g. 1430 g vrátane adaptéra
Externý sieťový adaptér

itel.sk


13. 01. 2006 hardware KOMENTÁRE: 0
Todos SurfLITE II USB a Todos TA-128 - manuály a ovládače
06. 01. 2004 isdn KOMENTÁRE: 0
Terminálový adaptér ISDN Todos TA 128 - Popis
10. 06. 2003 hardware KOMENTÁRE: 0
Komfortný ISDN telefón + TA Todos SurfLite 128 A/USB - Popis
11. 02. 2002 hardware KOMENTÁRE: 0
Todos SurfLITE - Popis
11. 02. 2002 hardware KOMENTÁRE: 0
SurfLITE II USB - Popis
14. 02. 2001 hardware KOMENTÁRE: 0
Todos SurfLITE - Popis


Pozdával sa vám tento príspevok?

áno   1056

nie   1289

Viac informci

K príspevku nie sú pridané žiadne komentáre.

  Zobraziť všetky komentáre
alebo pridať nový
komentár.COPYRIGHT © 2002 - ITEL - ALL RIGHTS RESERVED